Sněmovní tisk 1029
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karolína Peake, Lenka Andrýsová, Petr Gazdík, Helena Langšádlová) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Peake K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 20. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1029/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, pozměňovací návrh, schůze parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)