Organizační výbor
Usnesení č. 389 (19. června 2013)

Související sněmovní tisky

1019 Novela z. o odpadech

1020 Novela z. - tiskový zákon

1021 Novela z. - trestní zákoník

1022 Novela z. o registrovaném partnerství

1023 N.z. o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území ČR

1025 Novela z. - trestní zákoník

1026 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

1027 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

1028 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

1029 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

1081 Vl.n.z. o státních úřednících

1083 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2012

1084 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2012
ISP (příhlásit)