Sněmovní tisk 943/0
Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)