Sněmovní tisk 719/0, část č. 3/4
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071900.pdf (Dokument PDF, 193 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
   
t0719a0.pdf (Dokument PDF, 135 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

22. června 2012 v 9:18
ISP (příhlásit)