Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 18 (13. října 2011)

Související sněmovní tisky

337 Novela z. o místních poplatcích

351 Novela z. - Ústava České republiky

352 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

431 Novela z. o přestupcích

450 Vl.n.z. o Finanční správě České republiky

473 Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa
ISP (příhlásit)