Rozhodnutí předsedy PS č. 18

k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (1. července 2011)

Související sněmovní tisky

361 N.z.o zrušení z.o zákazu dodávek pro jader.elektrárnu Búšehr

380 Novela z. o občanských průkazech

387 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

393 Doh.mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o podpoře a ochr.investic

394 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010

396 Novela z. - školský zákon

398 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

399 Vl.n.z.o mezinárodní pomoci při vymáhání fin.pohledávek

400 Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011

402 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010

403 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace

405 Vl.n.z. o zdravotních službách

406 Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě

407 Vl.n.z. o specifických zdravotních službách

408 Vl.n.z.v souvislosti s přijetím zákona o zdrav. službách

409 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

410 Vl.n.z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

411 Novela z. - zákoník práce

412 Vl.n.z. o důchodovém spoření

413 Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření

414 Vl.n.z. v souvislosti s přij. z. o důch. a pen. spoření

415 Novela z. - Ústava České republiky

416 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
ISP (příhlásit)