Sněmovní tisk 387
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: min. školství, mládeže a těl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 22. 6. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 737).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 387/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 69, usnesení č. 873).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 2011 jako senátní tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Karel Kapoun) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 335).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 47/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, sociální problém, sport, tělesná výchovaISP (příhlásit)