Rozhodnutí předsedy PS č. 12

o přikázání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro k projednání (22. února 2011)

Související sněmovní tisky

265-E Návrh Rozhodnutí Evropské rady o změně Sml. o fungování EU
ISP (příhlásit)