Sněmovní tisk 265-E
Návrh Rozhodnutí Evropské rady o změně Sml. o fungování EU

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

Předkladatel: ministr zahr. věcí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům dne 22. 2. 2011 jako sněmovní tisk 265-E/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 22. 2. 2011.

  • V

  • Č

    Čtení


proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
Sněmovna s návrhem Rozhodnutí Evropské rady vyjádřila předběžný souhlas (usnesení č. 368).Deskriptory EUROVOCu: euro, eurozóna, finanční politika, měnová politika, nečlenská země eurozóny, Pakt o stabilitě a růstu, Smlouva o Evropské unii, stabilizační programISP (příhlásit)