Pozvánka na schůzi č. 50 (10. června 2020)

Související sněmovní tisky

843 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2019

Související dokumenty EU

6703/20 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku

6778/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu

6779/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh

6782/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nová průmyslová strategie pro Evropu

6930/20 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny

7029/20 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024

7030/20 Společný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024

7620/20 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii covid-19

7729/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Interpretační sdělení Komise o uplatňování účetního a obezřetnostního rámce za účelem usnadnění poskytování bankovních úvěrů v EU - Podpora podnikům a domácnostem v souvislosti s krizí covid-19
ISP (příhlásit)