Dokument EU 14324/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výměně informací z rejstříků trestů mezi členskými státy prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
/kód dokumentu 14324/20, COM(2020) 778 final/

Přílohy dokumentu

e1432420cs.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1432420cs.docx (Dokument DOCX, 3 MB)ISP (příhlásit)