Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Pozvánka na schůzi č. 56 (19. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

791 Novela z. o rozpočtovém určení daní

947 Novela ústav. z. - Ústava ČR

948 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

1001 Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí

1002 Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.

1069 Vl.n.z. o elektronické identifikaci

1070 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci

1075 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2016
ISP (příhlásit)