Sněmovní tisk 1070
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1070/0 dne 21. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 125/17, PID ALBSAJ7BL6KD.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1070/4, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 16:58.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 324, usnesení č. 1706).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Zákon Senátem schválen 19. 7. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 251/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6393Jiří Běhounek11854-16968.docx (18 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 17. 5. 2017 v 14:21:16
6394Jiří Běhounek11855-16969.doc (57 KB) / PDF (271 KB, 4 strany) 17. 5. 2017 v 14:22:27
6454Štěpán Stupčuk11915-17032.doc (243 KB) / PDF (648 KB, 25 stran) 24. 5. 2017 v 11:29:36


Související tisk: 1069 (Vl.n.z. o elektronické identifikaci).

Deskriptory EUROVOCu: aplikovaná informatika, elektronická správa dokumentů, elektronický podpis, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, ochrana údajů, policejní kontrola, tajná služba

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)