Členové ...

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
RNDr. Libor Ambrozek Jihomoravský KDU-ČSL VSRZP, ZEVSKPKPSZEU
Mgr. Vladimír Bartoš Jihomoravský ODS, US VVVKMVK
JUDr. Drahoslava Bartošková Východočeský ODS, US PV, VSRZP, UPV
Ing. Vlastimil Bařinka Jihomoravský ODS, US VSRZP
Jaroslav Bašta Hlavní město Praha ČSSD ORGV, VOBSKBIS, VKKB, VKOKSAS
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová Jihomoravský KSČM UPVSKBIS
Ing. Stanislav Bělehrádek Jihomoravský KDU-ČSL HV
Marek Benda Severomoravský ODS MIV, UPV, ORGV
Jan Bláha Středočeský ČSSD ORGV, VSRZPVK, VKPK
Ing. Josef Borák Jihomoravský KDU-ČSL RV, VOB, ORGV
Ing. Pavel Bratinka Západočeský ODA ZAV
Ing. František Brožík Západočeský ČSSD HVSKBAEP
Ing. Tomáš Březina Západočeský ODS, US RVSKBA
Ing. Vladimír Budinský Severočeský ODS HV
MUDr. Eduard Bureš Hlavní město Praha ODS, US VSPZ
JUDr. Petra Buzková Hlavní město Praha ČSSD ORGVSKDP
PhDr. Vladimír Cisár Jihomoravský ČSSD PV, VVVKM
František Čech Hlavní město Praha ČSSD VOBSKPOZEU
PaedDr. Květoslava Čelišová Severočeský KSČM VVVKM
MUDr. Petr Čermák, CSc. Severočeský ODS VSPZ
Jiří Černota Severomoravský ODS, US VSRZP, RV
MVDr. Jan Černý Středočeský ODS, US ZEV, PV, ORGVVKPK, SKPKPS
Ing. Roman Češka Jihočeský ODA HVOBS
MUDr. Rostislav Čevela Východočeský ČSSD VSPZ
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Jihomoravský ODA 
Pavel Dostál Severomoravský ČSSD VVVKMSKDP
Ing. Milan Ekert Západočeský ČSSD ZEV
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Západočeský ČSSD VSPZEP
RNDr. Václav Exner, CSc. Hlavní město Praha KSČM HV, ORGVVKPKOBS
JUDr. Vojtěch Filip Jihočeský KSČM VOB, ORGVSI
Eva Fischerová Severomoravský ČSSD VSPZ
Ing. Vavřinec Fójcik Severomoravský ODS, KDU-ČSL PV
Václav Frank Středočeský KSČM VSRZPVK
Mgr. Michal Frankl Jihomoravský ODS ZAVVK, SKPKPS, VKKB
MUDr. Jana Gavlasová Severomoravský ČSSD VSPZ
PhDr. Andrej Gjurič Hlavní město Praha Nezařazení, US VVVKM
Ing. Jaroslav Gongol, CSc. Severomoravský KSČM RVVKOK
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Jihomoravský KSČM ORGV, PV
Doc.Ing. Miroslav Grégr, CSc. Severočeský ČSSD HVVKPKMPU
JUDr. Stanislav Gross Středočeský ČSSD ORGV, VOB
PhDr. Václav Grulich Jihomoravský ČSSD ORGV, VSRZP
Ing. Jan Grůza Jihomoravský KDU-ČSL HV, VOBSKPO
RNDr. Čestmír Hofhanzl Jihomoravský ODA ZEV, VSRZPOBS
Jiří Hofman Severomoravský ČSSD PV
Ing. Josef Hojdar Severočeský ČSSD RV
RNDr. Vilém Holáň Severomoravský KDU-ČSL ZAV, ORGVEP
Ing. Josef Holub Severočeský ODS HV, ORGV
Mgr. Jiří Honajzer Jihomoravský ODS, US ORGV, PV, ORGV
Mgr. Zdeňka Horníková Východočeský ODS VSRZP, VVVKM
Josef Houzák Severočeský KSČM VSRZP
Ing. Václav Hrubý, CSc. Středočeský ODS ZEV
Vlasta Hrůzová Severočeský SPR-RSČ VSRZP
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Hlavní město Praha ČSSD VOBSKPO
RNDr. Ondřej Huml Východočeský ODS, US PV, VSRZP
František Chobot Severomoravský ČSSD VSRZPVKOK
MUDr. Josef Janeček Středočeský KDU-ČSL VSPZ, ORGVRE
prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. Jihočeský ČSSD UPVMPU
MUDr. Taťána Jirousová Jihočeský KSČM VSPZRE
JUDr. Pavla Jurková Severomoravský KDU-ČSL PV, UPVSKDP
PhDr. Jaromír Kalus Severomoravský ODS ZAVRE, ZEU
JUDr. Jan Kalvoda Hlavní město Praha ODA 
Miroslav Kapoun Severomoravský ČSSD HV
JUDr. Ing. Jiří Karas Jihomoravský KDU-ČSL VVVKMVKOBS
Ing. Jan Kasal Jihomoravský KDU-ČSL ORGVSKDP
Tomáš Kladívko Hlavní město Praha ODS VOB
Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. Jihomoravský KSČM VVVKMEP
Ing. Jan Klas Středočeský ODS VOBSKBIS, VKPK
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Severomoravský ODS 
Ing. Ivan Kočárník, CSc. Středočeský ODS ZAV
Petr Koháček Hlavní město Praha ODS VOB, UPVSKPKPS, KVOZ
Ing. Robert Kolář Jihomoravský ODS, US RVVK, VKKBEP
MUDr. Milena Kolářová Hlavní město Praha ODS, US VSPZ
Robert Kopecký Severočeský ČSSD VSRZP
JUDr. Hana Kordová Marvanová Hlavní město Praha ODS, US MIV, UPVSKDP
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Hlavní město Praha ČSSD ZAVSKBAEP
Ing. Jan Kostrhun Jihomoravský ČSSD VVVKM
Ing. Jan Koucký Středočeský ODS ZAV, VVVKMRE
Ing. Pavel Kováčik Jihomoravský KSČM ZEV
PhDr. František Kozel Východočeský ODS, US VVVKM
Zdeněk Krampera Hlavní město Praha SPR-RSČ ORGV, UPVVKOK
Václav Krása Středočeský ODS, US ORGV, VSPZ
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA Východočeský ČSSD RVVKKB
Josef Krejsa Západočeský SPR-RSČ MIV, VVVKMSKDP
Mgr. Daniel Kroupa Severomoravský ODA ZAV, VVVKMEP
Mgr. Miloslav Kučera Východočeský ČSSD VVVKMSKDP
RNDr. Libor Kudláček Středočeský ODA MIV, UPVZEU
Dušan Kulka Východočeský ODA VSRZP, PVSAS
Michael Kuneš Západočeský ČSSD HVSKPKPS, VKOK
JUDr. Jitka Kupčová Jihočeský ČSSD MIV, UPV
Ing.Mgr. Oldřich Kužílek Hlavní město Praha ODA PVSKBIS, VKOK
Tomáš Květák Jihomoravský ODS RVVK, SKBAEP
Ing. RNDr. Milan Kynčl Jihomoravský ODA VSPZ, VSRZP
MUDr. Mgr. Ivan Langer Severomoravský ODS VOBSKDP, SKBISEP
Ing. Vladimír Laštůvka Severočeský ČSSD ZAV, VSRZPEP
Karel Ledvinka Východočeský ODA ORGVSKBA, SKPKPS
Miroslav Leština Jihočeský ODA 
RNDr. Michal Lobkowicz Středočeský ODS, US ZAVSAS
Milan Loukota Severomoravský SPR-RSČ ZAV
Mgr. Věnceslav Lukáš Východočeský KDU-ČSL HV, VSRZPVKPKSI
Ing. Josef Lux Východočeský KDU-ČSL 
Ing. Karel Mach Západočeský KDU-ČSL ZEV
Ing. Antonín Macháček Severomoravský ČSSD RVSKPKPS
Ing. Karel Machovec Středočeský ČSSD ZEVSKBA
Pavel Maixner Východočeský SPR-RSČ ZEVSKDP
Jaroslav Maňásek Středočeský ČSSD VVVKM
Ing. Josef Mandík Východočeský KSČM ZEV
Jana Marcová - Petrová Východočeský ODS VVVKMSKDP
Ing. Ivan Mašek Hlavní město Praha ODA RVSKBIS, VKKBMPU
MUDr. Jiří Maštálka Západočeský KSČM ZAVEP
JUDr. Dalibor Matulka Jihomoravský KSČM MIV, UPVSKDP
Ing. Miloš Melčák, CSc. Jihomoravský ČSSD VVVKM
Jaroslav Melichar Severočeský ODS VOB, VSRZP
Mgr. Josef Molín Jihomoravský ODS VSRZP
Mgr. Václav Nájemník Východočeský ODS VSRZP, ZAV
Ing. Dušan Navrátil Jihomoravský ODA, Nezařazení, ODS VSPZ, VOBVK, SKPO, VKPK, KVOZ
RNDr. Petr Nečas Severomoravský ODS ORGV, VOBKVOZEP
Jindřich Nehera Severomoravský SPR-RSČ VOBSKPO
Ing. Karel Nejezchleb Jihomoravský ODS, US VSPZ, VVVKM
RNDr. Igor Němec Hlavní město Praha ODS ZAVVKOK
Ing. František Novák, CSc. Východočeský ODS ZEV
MUDr. Jaroslav Novák Jihočeský SPR-RSČ UPV, ORGV, VSPZVKOBS
JUDr. Jiří Novák Severomoravský ODS, US ORGV, PV
JUDr. Libor Novák Severomoravský ODS ORGV, UPV
Marie Noveská Jihomoravský ČSSD, Nezařazení UPV
Radomíra Nývltová Východočeský SPR-RSČ PV
Mgr. Jaroslav Orel Hlavní město Praha KDU-ČSL MIV, UPV
Ing. Hana Orgoníková Východočeský ČSSD ORGV, PVSKPKPS
Ing. Jaroslav Palas Severomoravský ČSSD ZEVEP
Ing. Jiří Papež Západočeský ODS ZEV
JUDr. Vlasta Parkanová Jihočeský ODA 
RNDr. Tomáš Páv Hlavní město Praha ODS RV, ORGVMPU
RNDr. Jiří Payne Hlavní město Praha ODS ORGV, ZAVSKPKPSSAS
Mgr. Stanislav Pěnička Severočeský ODS, US RVSKPKPS
MVDr. Jaroslav Pešán Jihomoravský ODS ZEVMPU
Ing. Pavel Pešek Jihočeský ODS, US ZEV, ORGVSI
Jana Pešková Jihomoravský SPR-RSČ VSPZ
Ing. Ivan Pilip Východočeský ODS 
Ing. Jaroslav Plachý Jihomoravský ODS HVVKPK
PhDr. Ivana Plechatá Hlavní město Praha ODS, US PV, VSPZ
Mgr. Petr Pleva Jihomoravský ODS UPV, VVVKMSKDP
Ing. Luděk Polášek Severomoravský ČSSD UPV
Bc.ing Vladimír Procházka Severomoravský KDU-ČSL UPV, PVSKDP, VKOK
Mgr. Michal Prokop Hlavní město Praha ODA ORGV, VVVKMSKDPRE
PhDr. Martin Přibáň Jihomoravský ODS, US ZAV, VVVKMSKDPOBS
Laura Rajsiglová Jihomoravský SPR-RSČ VSRZP
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. Severomoravský KSČM ZAVVKKB
RSDr. Ing. Svatomír Recman Severomoravský KSČM RVSKBA, SKPKPS
JUDr. Anna Röschová Západočeský ODS, US MIV, UPV
Jan Ruml Západočeský ODS, US PV
Ing. Olga Sehnalová Jihomoravský ČSSD ZEV
Ing. Karel Sehoř Severomoravský ODS HVVKPK
Bc. Pavel Severa Východočeský KDU-ČSL VOBSKPKPS, SKBIS, SKPO, KVOZSAS
Ing. Jaromír Schling Jihomoravský ČSSD HVVKKB
Ing. Jiří Skalický Severočeský ODA HV
Ing. Ladislav Skopal Jihomoravský ČSSD ZEVSKDPSI
PhDr. Miroslav Sládek Severočeský SPR-RSČ ZAV
Ing. Martin Smetana Severočeský SPR-RSČ HVMPU
Evžen Snítilý Východočeský ČSSD VSRZP
Mgr. Bohuslav Sobotka Jihomoravský ČSSD MIV, RVVK
PhDr. Jan Stráský Východočeský ODS, US VSPZ
Václav Svoboda Jihočeský ČSSD ZAVSKDP
Doc.PhDr. Alena Svobodová, CSc. Východočeský KSČM VVVKMMPU
Ing. Pavel Šafařík Severomoravský KDU-ČSL RVSKBA, VKKB
Petr Šimůnek Hlavní město Praha KSČM VSRZP
RSDr. Hana Škorpilová Středočeský KSČM PVSKDP
Ing. Zdeněk Škromach Jihomoravský ČSSD VSPZ, PVSKDP, VKPK
Rudolf Šmucr Středočeský SPR-RSČ RVVKPK
Ing. František Šnajdauf Západočeský Nezařazení, US VSRZPVKOK, SKBA
Ing. Michaela Šojdrová Jihomoravský KDU-ČSL VVVKM, VSPZEP
František Španbauer Severočeský ČSSD UPV
PhDr. Vladimír Špidla Jihočeský ČSSD VSPZ
Ing. Vlasta Štěpová, CSc. Východočeský ČSSD ZAVRE
Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. Východočeský KSČM VSPZ
Ing. Petr Šulák Severomoravský ČSSD ZAVOBS
Ing. Zdeněk Švrček Severomoravský ODS HV, ZEV
Ing. Jaromír Talíř Jihočeský KDU-ČSL VSRZP
Tomáš Teplík Středočeský ČSSD, Nezařazení, ODS MIV, UPV
Ing. Dušan Tešnar Severomoravský ČSSD HVSKPKPS
Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. Východočeský ČSSD MIV, VOBKVOZ, VKOK
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. Středočeský ODS ZEV, RV, ORGVVKKBEP
Ing. Pavel Tollner Severočeský KDU-ČSL ZAV, PVMPU
Ing. Rudolf Tomíček Západočeský ČSSD VSRZP
Ing. Jan Třebický Jihočeský ODS, US RV, ZAV
Mgr. Radim Turek Severomoravský ČSSD PV, VVVKMVK
Ing. Miroslav Tyl Hlavní město Praha ODS ZEV
PhDr. Milan Uhde Jihomoravský ODS, US VVVKM, ORGVSKDP
Ing.arch. Josef Ullmann Severomoravský ODS, US VSRZP
Ing.genpor Miroslav Vacek Západočeský KSČM VOB
Ing. Jiří Václavek Jihomoravský ČSSD ORGV, RVVKKB
Mgr. Jan Vidím Středočeský ODS VOBSKPO
Jan Vik Severomoravský SPR-RSČ VOB, ORGVSKPKPS, SKBIS, KVOZEP
PhDr. Jiří Vlach Jihočeský ODS, US ORGVSKDP
Ing. Miloslav Vlček Jihomoravský ČSSD VSRZP, ZEV
Ing. Jindřich Vodička Středočeský ODS, US, Nezařazení ZAV
Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. Severočeský ODS VSRZPSKBA
PhDr. Stanislav Volák Západočeský ODS, US VVVKM, ORGV
Oldřich Vrcha Jihomoravský SPR-RSČ HV
Ivan Vrzal Západočeský ODS HVSKBA, VKKB
Ing. Petr Vrzáň Západočeský SPR-RSČ RVSKBA, VKKB
JUDr. Miloslav Výborný Hlavní město Praha KDU-ČSL 
Ing. Karel Vymětal Severomoravský KSČM HVSKPKPS
Jozef Wagner Severočeský ČSSD, Nezařazení RVSKBA
Jindřiška Zachardová Severočeský ČSSD PV
Ing. Petr Zajíc Středočeský SPR-RSČ ZEV
MUDr. Blanka Zajícová Západočeský SPR-RSČ VVVKM
Mgr. Zdeněk Zajíček Hlavní město Praha ODS VSRZP, UPV, MIV, ORGVSKPKPS
PhDr. Lubomír Zaorálek Severomoravský ČSSD ZAVSI
Mgr. Eduard Zeman Jihočeský ČSSD ORGV, VVVKMVK
Ing. Miloš Zeman Severomoravský ČSSD ORGV
JUDr. Ondřej Zemina Hlavní město Praha ODS MIV, VOB, VVVKMSKDP
Ing. Josef Zieleniec Hlavní město Praha ODS 
Ing. Anton Zima Východočeský ODS, US HV
Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Jihočeský ODS PV, VSPZ, ORGVSI
Jan Žižka Středočeský ČSSD VOBVKPK, KVOZISP (příhlásit)