Písemné pozměňovací návrhy
Jaroslav Krákora

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1328242N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě06789-08479.doc (35 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 15. 9. 2014 15:29:30
2285386Novela z. o veřejném zdravotním pojištění07746-10146.doc (16 KB) / PDF (187 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 17:49:39
3528581Novela z. o uznávání odborné kvalifikace08989-12193.doc (28 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 19. 1. 2016 14:49:54
3822687Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích09283-12604.docx (17 KB) / PDF (313 KB, 4 strany) 1. 3. 2016 13:59:37
3897508Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek09358-12724.docx (89 KB) / PDF (687 KB, 32 stran) 8. 3. 2016 13:51:38
5131828Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek10592-14805.docx (22 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 25. 10. 2016 10:44:54
5178724Novela z. - autorský zákon10639-14905.docx (21 KB) / PDF (259 KB, 3 strany) 7. 11. 2016 09:57:07
5556880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11017-15543.docx (22 KB) / PDF (308 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 18:04:00
5557880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11018-15545.docx (21 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 18:09:07


ISP (příhlásit)