Sněmovní tisk 828
Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 2. 6. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 2016 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1311).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 828/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 828/2, který byl rozeslán 27. 10. 2016 v 8:45.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 828/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 351, usnesení č. 1480).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 28, dokument 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 28/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 80).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 65/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5009Rom Kostřica10470-14629.doc (97 KB) / PDF (379 KB, 10 stran) 3. 10. 2016 v 14:01:23
5046Jan Bartošek10507-14710.docx (21 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 7. 10. 2016 v 09:28:54
5059Radek Vondráček10520-14728.doc (52 KB) / PDF (527 KB, 4 strany) 13. 10. 2016 v 13:01:22
5060Jan Klán10521-14729.docx (12 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 13. 10. 2016 v 14:03:42
5061Jan Klán10522-14730.docx (12 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 13. 10. 2016 v 14:04:00
5062Jan Klán10523-14731.docx (11 KB) / PDF (161 KB, 1 strana) 13. 10. 2016 v 14:04:19
5063Jan Klán10524-14732.docx (11 KB) / PDF (171 KB, 1 strana) 13. 10. 2016 v 14:04:39
5097Marek Benda10558-14768.docx (25 KB) / PDF (529 KB, 11 stran) 18. 10. 2016 v 15:17:00
5098Marek Benda10559-14769.docx (17 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 18. 10. 2016 v 15:17:50
5131Jaroslav Krákora10592-14805.docx (22 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 25. 10. 2016 v 10:44:54
5132Lukáš Pleticha10593-14807.doc (35 KB) / PDF (280 KB, 1 strana) 25. 10. 2016 v 14:27:11
5133Leo Luzar10594-14808.doc (173 KB) / PDF (392 KB, 2 strany)
10594-14810.docx (30 KB) / PDF (530 KB, 28 stran)
 25. 10. 2016 v 14:43:28


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, alkoholismus, drogová závislost, hromadné stravování, kouření, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, tabák, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit)