Sněmovní tisk 880
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 26. 7. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 473/16, PID KORNA72CH2IF.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1344).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/3, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:56.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 880/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1644).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 119, dokument 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 185).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 201/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5008Leoš Heger10469-14628.doc (45 KB) / PDF (354 KB, 3 strany) 2. 10. 2016 v 10:18:22
5076Jiří Štětina10537-14745.doc (48 KB) / PDF (309 KB, 3 strany) 17. 10. 2016 v 15:06:27
5090Jana Pastuchová10551-14755.doc (18 KB) / PDF (222 KB, 2 strany) 18. 10. 2016 v 11:42:23
5157Jana Pastuchová10618-14865.doc (20 KB) / PDF (319 KB, 2 strany) 2. 11. 2016 v 10:01:24
5163Jana Pastuchová10624-14880.doc (28 KB) / PDF (371 KB, 4 strany) 3. 11. 2016 v 09:03:22
5164Jana Pastuchová10625-14881.doc (19 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 3. 11. 2016 v 09:03:22
5502Leoš Heger10963-15474.doc (34 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 9. 1. 2017 v 10:19:22
5544Jana Pastuchová11005-15529.doc (14 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 14:13:35
5556Jaroslav Krákora11017-15543.docx (22 KB) / PDF (308 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 18:04:00
5557Jaroslav Krákora11018-15545.docx (21 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 18:09:07
5559David Kasal11020-15547.docx (23 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 17. 1. 2017 v 18:59:31
5560Rostislav Vyzula11021-15548.docx (22 KB) / PDF (209 KB, 4 strany) 17. 1. 2017 v 19:29:26
5562Marek Benda11023-15550.docx (25 KB) / PDF (643 KB, 7 stran) 18. 1. 2017 v 10:59:29
5640Jana Pastuchová11101-15653.doc (13 KB) / PDF (358 KB, 2 strany) 31. 1. 2017 v 16:41:22
5833Jitka Chalánková11294-15970.doc (49 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 22. 2. 2017 v 14:28:36
5843Leoš Heger11304-15993.doc (30 KB) / PDF (366 KB, 3 strany) 22. 2. 2017 v 21:36:33
5853David Kasal11314-16003.doc (39 KB) / PDF (264 KB, 4 strany) 23. 2. 2017 v 17:05:09
5856Jana Pastuchová11317-16006.docx (22 KB) / PDF (215 KB, 4 strany) 24. 2. 2017 v 08:48:24
5857David Kasal11318-16007.docx (23 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 08:56:04
5862Vít Kaňkovský11323-16013.docx (48 KB) / PDF (427 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 09:54:42
5863Vít Kaňkovský11324-16014.docx (48 KB) / PDF (425 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 09:56:02
5864Vít Kaňkovský11325-16015.docx (49 KB) / PDF (429 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 09:58:17
5865Vít Kaňkovský11326-16016.docx (49 KB) / PDF (431 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 09:59:13
5866Vít Kaňkovský11327-16017.docx (48 KB) / PDF (412 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:00:40
5867Vít Kaňkovský11328-16018.docx (49 KB) / PDF (437 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:09:29
5869Vít Kaňkovský11330-16020.docx (49 KB) / PDF (434 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:11:13
5870Vít Kaňkovský11331-16021.docx (49 KB) / PDF (438 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:11:50
5871Vít Kaňkovský11332-16022.docx (49 KB) / PDF (441 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:12:23
5873Vít Kaňkovský11334-16024.docx (49 KB) / PDF (426 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:13:14
5876David Kasal11337-16027.docx (25 KB) / PDF (334 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 10:38:48


Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, profesní příprava, zdravotní péče, zdravotní personál, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)