Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 1 (5. prosince 2002) 
č. 2 (5. prosince 2002) 
č. 3k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (č.132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. 5. 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. 9. 1998, která byla za ČR podepsána v Budapešti dne 7. 5. 1999 (tisk 83) (7. února 2003) 
č. 4průběžná zpráva o situaci na trhu distribuce tisku (7. února 2003) 
č. 5jmenování zástupců SKSP do pracovní skupiny zabývající se problematikou zavádění digitálního rozhlasového a televizního vysílání (7. února 2003) 
č. 6k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (tisk 87) (14. března 2003) 
č. 7 (14. března 2003) 
č. 8 (25. dubna 2003) 
č. 9 (30. května 2003) 
č. 10 (30. května 2003) 
č. 12 (30. května 2003) 
č. 14 (30. května 2003) 
č. 15 (3. října 2003) 
č. 16 (3. října 2003) 
č. 17 (3. října 2003) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ (14. listopadu 2003) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhl. a tel. vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2000 Sb. /sněmovní tisk 274/ (14. listopadu 2003) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /tisk 341/ (14. listopadu 2003) 
č. 21 (14. listopadu 2003) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /tisk 341/ (26. listopadu 2003) 

123
ISP (příhlásit)