Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ (30. ledna 2004) 
č. 24k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhl. a tel. vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2000 Sb. /sněmovní tisk 274/ (30. ledna 2004) 
č. 25k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhl. a tel. vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2000 Sb. /sněmovní tisk 274/ (12. února 2004) 
č. 26 (28. května 2004) 
č. 27 (28. května 2004) 
č. 28 (28. května 2004) 
č. 30Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 620/ (28. května 2004) 
č. 31Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 620/ (28. května 2004) 
č. 32Výroční zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 653/ (28. května 2004) 
č. 33k bodu Různé (28. května 2004) 
č. 34Informace o došlé a odeslané poště (28. května 2004) 
č. 35Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 762/ (1. října 2004) 
č. 36Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2003 /sněmovní tisk 765/ (1. října 2004) 
č. 37Výroční zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 653/ a Výroční zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003 /sněmovní tisk 763/ (1. října 2004) 
č. 38k bodu Různé (1. října 2004) 
č. 39Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/ (27. ledna 2005) 
č. 40Problematika přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání (27. ledna 2005) 
č. 41Problematika přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání, zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 /sněmovní tisk 872/ (27. ledna 2005) 
č. 42k návrhu poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ (4. března 2005) 
č. 43Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 938/ (27. května 2005) 

123
ISP (příhlásit)