Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 44Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 943/ (27. května 2005) 
č. 45Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004 /sněmovní tisk 1092/ (19. října 2005) 
č. 46Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 1093/ (19. října 2005) 
č. 48Pracovní cesta Stálé komise pro sdělovací prostředky do Francie (24. ledna 2006) 
č. 49Přebrání záštity nad konferencí v rámci festivalu AniFest 2006 (24. ledna 2006) 
č. 722 (30. května 2003) 
č. 1236 (30. května 2003) 

123
ISP (příhlásit)