Zahraniční výbor
Usnesení

č. 41k iniciativnímu návrhu poslanců - zásady ústavního zákona o referendu /tisk 192/ (14. dubna 1993) 
č. 42k návrhu poslanců V. Grulicha a dalších na vydání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styků a výkonu rozhodčích nálezů /tisk 177/ (14. dubna 1993) 
č. 43k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /květen 1993/ (14. dubna 1993) 
č. 44k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Francie (14. dubna 1993) 
č. 45 (14. dubna 1993) 
č. 46k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky na rok 1992 - kapitola: Ministerstvo mezinárodních vztahů (14. dubna 1993) 
č. 47k poskytování kapesného poslancům při zahraničních pracovních cestách (20. dubna 1993) 
č. 48k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Dánska (20. dubna 1993) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /tisk 258/ (5. května 1993) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů /tisk 257/ (5. května 1993) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony /tisk 252/ (5. května 1993) 
č. 52k vládnímu návrhu závěrečného účtu České republiky a k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČSFR za rok 1992 /tisk 226/ (5. května 1993) 
č. 53k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Francie (6. května 1993) 
č. 54k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Rakouska (6. května 1993) 
č. 55k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Belgie (6. května 1993) 
č. 56k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Maďarska (6. května 1993) 
č. 57k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Severoatlantického shromáždění (6. května 1993) 
č. 58k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /květen-červen 1993/ (6. května 1993) 
č. 59k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Finska (6. května 1993) 
č. 60k cestě poslance Poslanecké sněmovny do SRN (6. května 1993) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)