Zahraniční výbor
Usnesení

č. 102k návrhu kandidátů do Evropského soudu pro lidská práva a kandidátů do Evropské komise pro lidská práva Zahraniční výbor pověřuje komisi ve složení Ivana Janů, Josef Ježek, Michal Lobkowicz, Kateřina Lojdová výběrem tří kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva a tří kandidátů na členy Evropské komise pro lidská práva s tím, že návrhy se mohou podávat do 16. 7. 1993, 12.00 hodin a následným projednáním s ministerstvem zahraničních věcí ČR (10. července 1993) 
č. 103k zásadám zákona o sídle Parlamentu České republiky, předloženým poslanci Miroslavem Kašpárkem a dalšími /tisk 366/ (1. září 1993) 
č. 104k návrhu poslance J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 zákona ČNR č. 97/1991Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb. /tisk 464/ (1. září 1993) 
č. 105k návrhu poslanců J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky /tisk 473/ (1. září 1993) 
č. 106k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze /tisk 427/ (1. září 1993) 
č. 107k návrhu poslanců D. Matulky a dalších na vydání zásad zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky /tisk 353/ (1. září 1993) 
č. 108k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Ruska Zahraniční výbor doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny schválit cestu poslanců Jana Bláhy - člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Jaroslava Matějky - člena hospodářského výboru Vítězslava Sochora - člena hospodářského výboru do Ruska v termínu 5 . - 9. 9. 1993, kde se v Moskvě účastní semináře na téma Evropská energetická charta s tím, že Poslanecká sněmovna hradí kapesné. (1. září 1993) 
č. 109k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Francie (1. září 1993) 
č. 110k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /září - říjen 1993/ (1. září 1993) 
č. 111k cestě oficiální delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Bulharska (1. září 1993) 
č. 112k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Severoatlantického shromáždění (1. září 1993) 
č. 113k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Kanady (1. září 1993) 
č. 114k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Maďarska (1. září 1993) 
č. 115k cestě poslance Poslanecké sněmovny do SRN (1. září 1993) 
č. 116k změně ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Evropském parlamentu (1. září 1993) 
č. 117k změně ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (1. září 1993) 
č. 118k návrhu poslanců Miroslava Kašpárka, Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Jaroslava Nováka, Jiřího Šolera, Josefa Valenty, Jana Vika a Oldřicha Vrchy na vydání zásad zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností /tisk 466/ (8. září 1993) 
č. 119k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 /tisk 487/ (8. září 1993) 
č. 120k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /září - říjen 1993/ (8. září 1993) 
č. 121k cestě poslance Poslanecké sněmovny do SRN (8. září 1993) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)