Zahraniční výbor
Usnesení

č. 21k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Spolkové republiky Německo (24. února 1993) 
č. 22k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Maďarska (24. února 1993) 
č. 23k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Rakouska (25. února 1993) 
č. 24k cestě delegace Poslanecké sněmovny do Rakouska (25. února 1993) 
č. 25k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Indie (3. března 1993) 
č. 26k návrhu Zásad zákona o pobytu, přistěhovalectví a azylu /tisk 116/ předloženému poslanci P. Hiršem, E. Matouškovou, V. Valachem, P. Kuličkou a A. Frommerem (18. března 1993) 
č. 27k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993 / tisk 152/ (18. března 1993) 
č. 28k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Švýcarska (17. března 1993) 
č. 29k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Slovinska (17. března 1993) 
č. 30k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Řecka (17. března 1993) 
č. 31k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Belgie (17. března 1993) 
č. 32k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Maďarska (18. března 1993) 
č. 33k problematice euroregionů (18. března 1993) 
č. 34k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (18. března 1993) 
č. 35k informaci vlády České republiky o stavu jednání s vládou SRN ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN (18. března 1993) 
č. 36k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Chorvatska (23. března 1993) 
č. 37k cestě poslance Poslanecké sněmovny do Rakouska (30. března 1993) 
č. 38k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /duben 1993/ (30. března 1993) 
č. 39k návrhu poslanců J. Bílého a dalších na vydání zásad ústavního zákona o zřízení země Moravskoslezské /tisk 70/ (14. dubna 1993) 
č. 40k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /tisk 135/ (14. dubna 1993) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)