Volební výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 38 (22. srpna 2017)
č. 37 (31. května 2017)
č. 36 (2. května 2017)
č. 35zrušena (20. října 2016)
č. 34 (13. října 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 38 (22. srpna 2017)
č. 37 (31. května 2017)

další

Usnesení

č. 140K vyhlášení Výzvy na podání návrhů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu (13. července 2017)
č. 142Kandidátka na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu (22. srpna 2017)
č. 141Ke schválení programu 38. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (22. srpna 2017)
č. 139Ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016 /ST 1103/ (31. května 2017)
č. 138Ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2016 kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (31. května 2017)

další

Semináře

Novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu (27. ledna 2017)
Co může pro filmaře udělat stát? (2. prosince 2015)
Patří vlny mobilům nebo televizi? (3. prosince 2015)
Uplatňování autorských práv v praxi. Jsou slabá místa v řetězu výběru poplatků? (12. ledna 2015)
Změna mediální legislativy - volba členů RČT a RČRo (14. ledna 2015)

další

Slyšení

Veřejné slyšení kandidátů k volbě 2 členů Rady Českého rozhlasu (22. srpna 2017)
Veřejné slyšení kandidátů k volbě 3 členů Rady ČRo a 3 členů Rady ČT (21. a 22. března 2017)
Veřejné slyšení kandidátů na volbu členů Rady České televize (15. a 16. dubna 2015)
Veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu (25. a 28. února 2014)

další
ISP (příhlásit)