Volební výbor
Usnesení VOV

č. 1k volbě ověřovatelů (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise výboru (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k určení počtu místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 6k pořadu schůze (11. prosince 2013) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014 - Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (11. prosince 2013) 
č. 8k termínu a pořadu 3. schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 9k rozšíření programu 2. schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 10k volbě místopředsedy výboru (11. prosince 2013) 
č. 11k volbě místopředsedy výboru (11. prosince 2013) 
č. 12ke schválení pořadu 3. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (15. ledna 2014) 
č. 13k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 (tisk 52) (15. ledna 2014) 
č. 14pověření předsedy výboru poslance Martina Komárka a zpravodaje výboru poslance Martina Kolovratníka, aby požádali ministra kultury České republiky o předložení návrhů (15. ledna 2014) 
č. 15k výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2012 (tisk 22) (15. ledna 2014) 
č. 16k vyhlášení výzvy na podávání návrhů na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu (15. ledna 2014) 
č. 17k záměru zahraničních aktivit volebního výboru pro rok 2014 (15. ledna 2014) 
č. 18ke sdělení termínu a pořadu následující schůze volebního výboru  (15. ledna 2014) 
č. 19ke schválení pořadu 4. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (6. února 2014) 
č. 20Informace o doručených návrzích a určení postupu, podrobné kontroly a výběru kandidátů na volbu 3 členů Rady Českého rozhlasu a na volbu 6 členů Rady České televize (6. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)