38. schůze, 69A. hlasování, 24. září 2008, 15:08
Novela zákona o zemědělství - EU

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 167 | Je třeba: 84

A Ano: 128 N Ne: 1 0 Nepřihlášen M Omluven Z Zdržel se

V průběhu hlasování nastala chyba hlasovacího zařízení a nebyl vyhotoven listinný záznam o hlasování.


ISP (příhlásit)