Hlasování poslance
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
41. schůze, 11. 3. 2020

Procedurální hlasování
88 - 90 (11. 3. 2020)

246. Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního
91 - 93 (11. 3. 2020)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení
94 - 95 (11. 3. 2020)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení
96 - 98 (11. 3. 2020)

187. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
99 - 101 (11. 3. 2020)

188. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
102 (11. 3. 2020)

189. Návrh na volbu členů Rady České televize
103 - 105 (11. 3. 2020)

Procedurální hlasování
106 (11. 3. 2020)


ISP (příhlásit)