Stenografický zápis 41. schůze, 11. března 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 9.11 do 9.13 hodin.)


Sloučená rozprava k bodům 246 a 250

Poslanec Petr Bendl
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Josef Kott
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Martinů
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl


246. Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního

Poslanec Pavel Kováčik


250. Zpráva ministra zemědělství o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Kováčik


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec David Pražák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


187. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


188. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


189. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Jiránek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


188. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


189. Návrh na volbu členů Rady České televize

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila v 15.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP