(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a pan předseda Jaroslav Faltýnek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já tím svým vystoupením dopředu avizuji, že nechci vyvolat další debatu, a pojďme pokud možno se pokusit aspoň někoho do Rady Českého rozhlasu a České televize zvolit přesto, že já osobně jsem spíše po této debatě pesimistou. Ale i po jednání našeho poslaneckého klubu, a celý den to tady říkám kolegům novinářům a i včera, a nikdy to nikdo nenapsal, včetně toho, že jsem měl několik debat se Standou Berkovcem, a já bych chtěl v této souvislosti ocenit a poděkovat mu za to chlapské gesto, kdy nabídl svoji funkci k dispozici. Děkuju, Stando. (Potlesk poslanců ANO.) Moje osobní stanovisko je, že to byla chyba. Že Standa prostě udělal chybu. A za chyby se platí.

Je zajímavé, že já jsem ten mail nedostal. A jak říkala kolegyně Němcová prostřednictvím pana předsedajícího, ani jsem po něm nepátral. A v podstatě mě ani moc nezajímalo, co v tom mailu je, když už se kolega Standa Berkovec neobtěžoval mi ho poslat. Ale dostal jsem jiné maily. A teď nehovořím o tom, že je logické, že já jako šéf největšího klubu debatuji několik týdnů s předsedy klubů. S Radimem Fialou, se Zbyňkem Stanjurou, s Jakubem Michálkem, samostatně, s celým Demoblokem, abych prostě věděl, jaký je názor. Protože prostě je to volba, i když je to veřejnoprávní instituce, tak prostě je to volba Poslanecké sněmovny. A to je politika, bohužel, tak to je. Řekněme si to na rovinu. Takže já znám názory a preference všech poslaneckých klubů. A myslím si, že i ta osmnáctka, kterou vybral volební výbor, zohledňuje preference téměř všech poslaneckých klubů.

K těm dvěma mailům, které jsem dostal. Dostal jsem dva maily od Rekonstrukce státu, od pana Lukáše Krause a od pana Josefa Karlického. Včetně toho, že byly zveřejněny medailonky všech 18 kandidátů, kde Rekonstrukce státu říká - nijak to nekomentuji - kdo je v pořádku: v pořádku je pan Klíma, Holý, Schwarz, Kysilka, Staněk, Švejda, Závozda a o těch ostatních mají nějaké pochybnosti. Dali to veřejně na web. A já jsem se zeptal kolegů, se kterými komunikuji, jak pana Krause, tak pana Karlického, jestli můžu tento mail poskytnout všem našim poslancům, ať si prostě udělají obrázek. A dostal jsem k tomu svolení. Tak jsem ho prostě poskytl, nevím, jestli někdo z dalších mimo našich 78 poslanců to doporučení nebo názor k debatě, a závěr našeho klubu byl takový, že jsme se rozešli s tím, že máme volné hlasování. A můžete mi to věřit, nebo ne, a uvidíme, jak dopadne ta volba.

A vůbec nekomentuji nějaké stanovisko 19 senátorů, které posílají Biskupské konferenci, aby někoho stáhli, nestáhli. To vůbec nekomentuji. Já jsem dostal pouze oficiální maily od Rekonstrukce státu, se kterými dlouhodobě komunikujeme, i já s nimi komunikuji, o zákonech a o spoustě dalších věcí. A zeptal jsem se férově: Můžu poslat? Můžeš. Tak jsem to poslal. A ta debata u nás na klubu byla hodinu a půl na tohle téma.

Takže tolik velmi stručně z mé strany. Já jsem chtěl hlavně vystoupit, abych poděkoval Standovi, že si uvědomil tuto chybu a nabídl svoji funkci k dispozici. To je všechno a prosím, pojďme volit, pokud to je jenom trošku možné. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem taky připraven jít volit. Uvidím, jak to dopadne. Obecně jsem říkal, když se podívám na ty kandidáty, kteří prošli volebním výborem, že volba může dopadnout výborně, průměrně i špatně. Bude záležet na nás všech, jak vybereme. Je tam dostatek dobrých kandidátů, aby splňovali ta kritéria.

Nicméně já se k poděkování panu poslanci Berkovcovi nepřipojím, ale to není důležité. Já bych se chtěl spíš zeptat procesně: Komu jste tu funkci nabídl k dispozici? Za nás říkám: Výborně, berem, jděte pryč! Ale já jsem nepochopil, jestli Poslanecké sněmovně, jestli to máme hlasovat, nebo poslaneckému klubu hnutí ANO, protože respektuji, že předsedou toho výboru podle politických dohod bude nominant poslaneckého klubu ANO. Jenom abychom si to ujasnili. Vy jste říkal, že při nejbližší vhodné příležitosti, to je dneska. A pokud byste teď oznámil rezignaci, nám všem i na volebním výboru, i na plénu ulehčíte práci, protože se k tomuto nebudeme muset vracet. Na volebním výboru vybereme nového předsedu, myslím si, že i konsenzuálně, že nebude ani hlasování vláda versus opozice. A na příštím plénu Poslanecké sněmovny můžeme podle jednacího řádu potvrdit nového předsedu ve funkci, tak aby se ujal svých povinností.

Tak já bych s ničím neotálel, pane poslanče Berkovče prostřednictvím pana místopředsedy. Já to přijímám za náš klub, tu vaši nabídku, ale asi nebyla směřována k nám. Současně ale říkám, respektuji, že tam bude nominant vašeho poslaneckého klubu, to je naprosto správné. A i ve svém prvním vystoupení jsem říkal, že jsou tam lidé, kteří bezesporu tu funkci budou vykonávat velmi dobře. Aby to jenom tak nezapadlo a pak jsem se nedozvěděl, že např. váš poslanecký klub tu nabídku nepřijal. Tak nevím, komu jste tu nabídku adresoval. Jestli Poslanecké sněmovně jako plénu, je to dobře, tak nám to můžete zjednodušit a celé urychlit. Protože výsledek bude stejný - budeme mít nového předsedu volebního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Nebo je to omyl? Ano, odmažu vás z elektronického přihlášení. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dalším postupem.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní po té rozpravě, tak jak je obvyklé u těchto bodů, bychom měli hlasovat o návrhu, jak jsem řekl, volební komise i volebního výboru, že ta volba bude provedena tajným způsobem, a poté se dohodneme na čase, který bude pro vydávání a označení volebních lístků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, přivolal jsem poslankyně a poslance k provedení hlasování. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, přihlášeno 165 poslanců, pro 121, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Ještě než dám slovo panu předsedovi, dvě omluvy. Paní ministryně Maláčová se omlouvá z odpoledního jednání dnešního dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Birke od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane předsedo, prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji. Myslím, že zvládneme odvolit během - ten čas zaokrouhlím - 27 minut. Stanovím čas otevření volebních místností do 14.05. Takže prosím, abyste se odebrali k volbě. Poté nevím, jaká je dohoda předsedů poslaneckých klubů k té odpolední části. Pokud tedy volební komise stihne ve 14.30, nebo po polední pauze bych oznámil výsledky volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Martin Jiránek ještě k hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji, jenom rychlovka. Při hlasování 102 jsem hlasoval proti, a na sjetině mám pro. Nic nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady sice zazněla nějaká informace o pokračování jednání Poslanecké sněmovny od pana předsedy volební komise, ale já tu informaci budu korigovat. Odpolední jednání Poslanecké sněmovny bude zahájeno v 15 hodin.

Nyní ještě informace pro členy organizačního výboru. Organizační výbor se sejde ve 13.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.39 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP