Hlasování
26. schůze, 12. 3. 2015

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
37 (12. 3. 2015)

Procedurální hlasování
38 - 39 (12. 3. 2015)

126. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 417 ve výborech Poslanecké sněmovny
40 (12. 3. 2015)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení
41 - 44 (12. 3. 2015)

98. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do října 2014 /sněmovní tisk 349/
45 - 46 (12. 3. 2015)

5. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
47 (12. 3. 2015)


ISP (příhlásit)