Hlasování
26. schůze, 10. 4. 2015

Procedurální hlasování
176 (10. 4. 2015)

127. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/3/ - vrácený Senátem
177 (10. 4. 2015)

128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/3/ - vrácený Senátem
178 (10. 4. 2015)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení
179 - 206 (10. 4. 2015)

Procedurální hlasování
207 - 208 (10. 4. 2015)

137. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
209 - 210 (10. 4. 2015)

138. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
211 (10. 4. 2015)


ISP (příhlásit)