Hlasování
26. schůze, 11. 3. 2015

Procedurální hlasování
15 - 17 (11. 3. 2015)

60. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
18 (11. 3. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení
19 - 21 (11. 3. 2015)

92. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
22 - 23 (11. 3. 2015)

93. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
24 (11. 3. 2015)

96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
25 (11. 3. 2015)

97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
26 (11. 3. 2015)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení
27 - 31 (11. 3. 2015)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení
32 - 34 (11. 3. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení
35 (11. 3. 2015)

15. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení
36 (11. 3. 2015)


ISP (příhlásit)