Hlasování poslance
Ing. Zdeněk Besta
75. schůze, 9. 3. 2010

Procedurální hlasování
1 - 26 (9. 3. 2010)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/2/ - zamítnutý Senátem
27 - 28 (9. 3. 2010)

2. Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/6/ - vráceno prezidentem
29 (9. 3. 2010)

3. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/6/ - vráceno prezidentem
30 (9. 3. 2010)

Procedurální hlasování
31 (9. 3. 2010)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/4/ - vrácený Senátem
32 (9. 3. 2010)

5. Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/5/ - zamítnutý Senátem
33 - 36 (9. 3. 2010)


ISP (příhlásit)