Hlasování
16. schůze

Procedurální hlasování
1 - 2, 16 - 17 (14. 9. 1999)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/4/ - vráceno prezidentem
3 (14. 9. 1999)

2. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení
4 - 5 (14. 9. 1999)

3. Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/3/ - vrácený Senátem
6 - 7 (14. 9. 1999)

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/2/ - vrácený Senátem
8 (14. 9. 1999)

5. Návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/3/ - vrácený Senátem
9 (14. 9. 1999)

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/2/ - vrácený Senátem
10 (14. 9. 1999)

7. Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/3/ - vrácený Senátem
11 (14. 9. 1999)

8. Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/3/ - vrácený Senátem
12 (14. 9. 1999)

9. Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/3/ - vrácený Senátem
13 (14. 9. 1999)

10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem
14 (14. 9. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení
15 (14. 9. 1999)

12. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/
18 - 20 (14. 9. 1999)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)