Hlasování / 16. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
161  14. 9. 1999 14:12Přijato
162  14. 9. 1999 14:14Přijato
163zákon o advokacii (sněmovní tisk 134)14. 9. 1999 14:20Přijato
164návrh zákona o odejmutí dalších platů (sněmovní tisk 335)14. 9. 1999 14:41Přijato
165návrh zákona o odejmutí dalších platů (sněmovní tisk 335)14. 9. 1999 14:41Přijato
166návrh zákona o branné povin. a voj. spr.úř. (sněmovní tisk 135)14. 9. 1999 14:43Přijato
167návrh zákona o branné povin. a voj. spr.úř. (sněmovní tisk 135)14. 9. 1999 15:00Přijato
168zákony souvisejicí se změnou branného zák. (sněmovní tisk 136)14. 9. 1999 15:01Přijato
169návrh zákona o vojácích z povolání (sněmovní tisk 139)14. 9. 1999 15:01Přijato
1610zákony souv. se zák. o vojácích z povolání (sněmovní tisk 140)14. 9. 1999 15:04Přijato
1611návrh zákona o voj. službě, voj.cvičení (sněmovní tisk 141)14. 9. 1999 15:05Přijato
1612návrh zákona o zajišťování obrany ČR (sněmovní tisk 142)14. 9. 1999 15:07Přijato
1613návrh zákona o ozbrojených silách ČR (sněmovní tisk 143)14. 9. 1999 15:08Přijato
161410 zák. souv. s zák. o zaj. obrany ČR a oz.sil. (sněmovní tisk 144)14. 9. 1999 15:09Přijato
161511 návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 336)14. 9. 1999 16:03Zamítnuto
1616  Procedurální hlasování14. 9. 1999 16:05Přijato
1617  Procedurální hlasování14. 9. 1999 16:05Přijato
161812 návrh na vyslání 6. polní nemocnice- Turecko (sněmovní tisk 334)14. 9. 1999 16:32Zamítnuto
161912 návrh na vyslání 6. polní nemocnice- Turecko (sněmovní tisk 334)14. 9. 1999 16:32Přijato
162012 návrh na vyslání 6. polní nemocnice- Turecko (sněmovní tisk 334)14. 9. 1999 16:34Zamítnuto


ISP (příhlásit)