Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
38. schůze, 19. 9. 2001

11. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - druhé čtení
30 - 32 (19. 9. 2001)

Procedurální hlasování
33 (19. 9. 2001)

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení
34 (19. 9. 2001)

Procedurální hlasování
35 (19. 9. 2001)

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení
36 - 37 (19. 9. 2001)

16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
38 - 40 (19. 9. 2001)

15. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Ladislava Korbela, Pavla Šafaříka, Svatomíra Recmana, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení
41 - 43 (19. 9. 2001)

Procedurální hlasování
44 (19. 9. 2001)

9. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - druhé čtení
45 (19. 9. 2001)

Procedurální hlasování
46 (19. 9. 2001)

30. Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení
47 - 48 (19. 9. 2001)

16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
49 (19. 9. 2001)

27. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
50 (19. 9. 2001)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)