Sněmovní tisk 936
Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 936/0 dne 18. 10. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 118/16, PID KORNA4JKMUJK.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2016 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1428).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 936/4, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 936/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1623).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2017.
  Zákon Senátem schválen 31. 5. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 194/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5634Ivan Pilný11095-15637.doc (24 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 31. 1. 2017 v 10:32:41
5635Ivan Pilný11096-15638.doc (28 KB) / PDF (275 KB, 2 strany) 31. 1. 2017 v 10:35:08
5879Petr Kudela11340-16030.doc (40 KB) / PDF (308 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 v 11:11:21


Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, internet, počítačová síť, poskytovatel internetových služeb, přenos dat, přenosová síť, provozní náklady, telekomunikace

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)