Organizační výbor
Usnesení č. 324 (19. října 2016)

Související sněmovní tisky

905 Novela z. o právu shromažďovacím

906 Novela z. o některých přestupcích

936 Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom.
ISP (příhlásit)