Sněmovní tisk 852
Novela z. o informačních systémech veř. správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 28. 6. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 469/16, PID KORNA4TKGMFK.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1354).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 852/4, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 11:48.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1553).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 2. 2017.
  Zákon Senátem schválen 8. 3. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 104/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5427Ivan Pilný10888-15300.docx (5 KB) / PDF (260 KB, 2 strany) 13. 12. 2016 v 13:42:26
5546Štěpán Stupčuk11007-15530.docx (30 KB) / PDF (431 KB, 11 stran) 17. 1. 2017 v 14:50:00
5548Martin Novotný11009-15532.docx (30 KB) / PDF (263 KB, 7 stran) 17. 1. 2017 v 15:23:46


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační legislativa, informační politika, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, ochrana údajů, počítačová kriminalita, veřejná správa

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)