Usnesení PS č. 1553

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení (3. února 2017)

Související sněmovní tisky

852 Novela z. o informačních systémech veř. správy
ISP (příhlásit)