Sněmovní tisk 717
Novela zákona o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 23. 1. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Vlastimil Aubrecht a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1069).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 717/3, který byl rozeslán 5. 5. 2009 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1283).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 130, dokument 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 297/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, odpad, recyklace odpadu, zásobník elektrické energie, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)