Sněmovní tisk 681
Novela z. o obecní policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 22. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Bronislav Schwarz a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1505).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 681/5, který byl rozeslán 25. 5. 2017 v 13:45.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 681/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1710).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 157, dokument 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 157/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 157/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 197).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 248/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5629Zdeněk Ondráček11090-15632.doc (37 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 30. 1. 2017 v 12:33:09


Hesla věcného rejstříku: Policie

Deskriptory EUROVOCu: městská policie, odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, policie, povinnosti úředníka, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)