Sněmovní tisk 573
Novela z. o vzdělávání - školský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 17, dokument 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 1. 2009 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2009 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 96).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2009.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 49/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: politika vzdělávání, školní docházka, školní vzdělávání, školská legislativa, školský systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)