Usnesení PS č. 979

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení (19. prosince 2008)

Související sněmovní tisky

573 Novela z. o vzdělávání - školský zákon
ISP (příhlásit)