Sněmovní tisk 520
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 520/0 dne 23. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Krátký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 830).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 520/3, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 942).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 34).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 483/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Poplatky, Rostliny, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: politika životního prostředí EU, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)