Sněmovní tisk 481
Vládní návrh zákona o krmivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 481/0 dne 4. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 715).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 481/2, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 483, usnesení č. 1056).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 336, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 244/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Krmiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, krmiva, označení výrobku, výživa zvířat, značení zboží nálepkamiISP (příhlásit)