Sněmovní tisk 390
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 16. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 606).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 390/4, který byl rozeslán 25. 4. 2008 v 12:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 209, usnesení č. 794).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 390/5, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 236, usnesení č. 850).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 275, dokument 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 275/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 443).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 295/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dítě, ochrana dítěte, právo dozoru, předběžná otázka, soudní řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)