Usnesení PS č. 794

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení (7. května 2008)

Související sněmovní tisky

390 Novela občanského soudního řádu
ISP (příhlásit)