Sněmovní tisk 216
Novela zákona o sdružování občanů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Šustr Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 216/0 dne 16. 5. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 216/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2007 na 22. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 419).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 216/3, který byl rozeslán 28. 11. 2007 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 297, usnesení č. 565).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 170, dokument 170/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 170/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 170/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 295).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 33/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sdružení občanská, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: neplacená práce, nezisková organizace, občanskoprávní sdružení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)