Sněmovní tisk 187
Novela z. v souvislosti se vstupem ČR do schengen. prostoru - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra a informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 187/0 dne 13. 4. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 95, usnesení č. 291).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 56, dokument 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 56/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 127).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 170/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Hranice státní, Informovannost, Policie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, policie, Schengenská dohoda, Schengenský informační systém, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)